Nytt dagrehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter

Ravneberghaugen starter opp med et nytt dagtilbud for pasienter med hjerte/ lungelidelser fra uke 16. Dette tilbudet går over 4 uker med oppmøte 3+2+3+2 dager, – til sammen 10 dager.

Tilbudet er 5 timer pr dag fra 9.00 -14.00 med ulike gruppeaktiviteter og individuell oppfølging.

Tilbudet inneholder ulike aktiviteter hentet fra vår store «verktøykasse»:

 • Tverrfaglig kartlegging ved bruk av standardiserte verktøy.
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan med mål og delmål etter SMART modellen. Målene settes med utgangspunkt i pasientens ønsker, ressurser og behov.
 • Individuelt tilpasset trening under veiledning for å redusere frykt for trening/aktivitet, og for å bedre funksjonsnivå, – eksempelvis styrketrening, bevegelighetstrening, kondisjonstrening, balansetrening og avspenning.
 • Turer i tilrettelagte turløyper.
 • Deltakelse i ulike aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring eksempelvis, bueskyting, kubb og andre utendørs og innendørs fritidsaktiviteter.
 • Undervisning og veiledning med mål om å øke helsekompetanse og mestring av livssituasjon, sekundærforebygging og kontroll av risikofaktorer: Eksempelvis: Livsstilsendring, Kosthold og ernæring, Søvn, Fatigue, Aktivitetsregulering og /eller Energiøkonomisering.
 • Hverdagsmestring.

Søknad sender fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering på Nesttun.

Egenandelen er kr: 163 pr dag. Dette inkluderer 2 måltider, – en lett frokost og lunsjbuffe.

Trenger dere mer informasjon er det bare å kontakte oss på: 56570400/44.

VELKOMMEN!

Informasjon om kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen vår og sommer 2024

Rehabiliteringstilbud til deg som har gjennomgått kreftbehandling.

Mestringsgruppen er et gruppebasert tilbud med individuell oppfølging:

 • Vi har et døgntilbud (3 uker) med oppstart i uke 18, 25 og uke 31 i 2024.
 • Vi har et 4 ukers dagtilbud med oppstart i uke 20, hvor en deltar 3 + 2 + 3 + 2 dager pr uke, – til sammen 10 dager.

Kriterier for deltagelse:

 • Det er gått 3 måneder eller mer siden avsluttet primærbehandling
 • Det er ikke lenger enn 5 år siden avsluttet primærbehandlingen
 • Du er i yrkesaktiv alder
 • Du er motivert for aktiv deltagelse i programmet

Tilbudet består av:

 • Tverrfaglig spesialisert rehabilitering.
 • Individuell oppfølging og veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Medisinsk oppfølging av lege.
 • Gruppebasert individuell tilpasset trening/aktivitet: ulike treningsgrupper, bassengtrening, avspenning, turgruppe, uterehabilitering og fellestrim.
 • Undervisning i relevante tema som kost/ ernæring, mindfulness, aktivitetsregulering, fatigue, Selvbilde-, kropp og seksualitet, samt hverdagsmestring med psykolog.
 • Ulike kunst- og kulturaktiviteter
 • Rekreasjon og turer i vakker natur
 • Digital oppfølging 6-12 uker etter opphold

Målet er at deltagerne skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Dersom du har gjennomgått kreftbehandling, men ikke oppfyller disse kriteriene har Ravneberghaugen tilbud i LØFT-gruppen. Tilbudet på Arbeidsrettet rehabilitering inkluderer også kreftpasienter som har arbeid som mål.

Deltagere kan søkes inn til Ravneberghaugen enten via fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering eller via henvisning direkte fra helsepersonell i Spesialisthelsetjenesten.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Ravneberghaugen, søknadsprosess og tilbudene våre på telefon: 56570400/ 44

Ny avtale med Helse Vest fra 1.april.2024

Vi er så glad for at avtalen med Helse Vest på spesialiserte rehabiliteringstjenester er i havn. Ravneberghaugen vil være klar til å levere de tjenestene vi allerede har i dag og samtidig levere nye tilbud innenfor Lungerehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering.

Vårt mål innenfor Arbeidsrettet rehabilitering er at deltageren skal få hjelp til å mestre sin helsetilstand, styrke sin arbeidsevne og øke sine muligheter for deltagelse i arbeidslivet.

Tilbudene vi skal levere fra 1.4.24 er både på dag- og døgn. På Ravneberghaugen jobber vi ut fra en biopsykososial forståelsesmodell, og benytter kunnskapsbaserte metoder i behandlingen. Brukermedvirkning, ressursorientert tilnærming og individuelle tilpasninger står sentralt, og pasientens egne mål for rehabiliteringen er styrende for valg av tiltak. Vi har en kognitiv og mestringsorientert tilnærming i tilbudene vi gir og følger fagspesifikke prosedyrer for den enkelte delytelse/ diagnosegruppe.

Etter hvert som tilbudene tar form vil vi oppdatere nettsidene våre.