Døgnrehabilitering

Vi har avtale med Helse Vest om 31 døgnplasser innen ulike diagnosegrupper.

Et tverrfaglig team bestående av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, psykologspesialist og klinisk ernæringsfysiolog er tilknyttet døgnrehabiliteringstilbudet.

Tilbudet er rettet mot pasienter som trenger spesialisert rehabilitering hvor allsidig fysisk aktivitet, livsstilsendring og mestring vektlegges. Vi legger til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter.

Tilbudet

Vi gir døgnrehabilitering til:

 • Pasienter som kommer direkte fra sykehus etter ortopediske inngrep som for eksempel hofte-, kne-, rygg-, og skulderoperasjoner.
 • Pasienter med muskel/skjelettlidelser. Vi har ulike gruppetilbud til denne diagnosegruppen:
  • Aktiv-gruppe: Dette er et gruppetilbud til pasienter med ulike muskel- og skjelettlidelser, primært i yrkesaktiv alder.
  • Løft-gruppe: Dette er et gruppetilbud for pasienter som trenger et funksjonsløft for å kunne mestre hverdagen bedre.
 • Pasienter med hjertesykdom som har gjennomgått operasjon eller har hatt hjerteinfarkt (fase I hjerterehabilitering).
 • Pasienter som har en avklart kreftdiagnose eller har hatt kreft. Pasienten må være i en stabil fase av sykdommen, og ha avsluttet medikamentell eller kirurgisk behandling. For at pasienten skal kunne nyttiggjøre seg av rehabiliteringstilbudet må behandling med cellegift være avsluttet.
 • Pasienter med ulike skader, for eksempel bruddskader. Vi gir ikke tilbud til pasienter med hodeskader.

Pasientene får et variert behandlingstilbud med gruppeaktiviteter, undervisning og individuell oppfølging av vårt tverrfaglige team. Se mer under diagnosegrupper

Behandlingsopplegget tar hensyn til pasientens individuelle behov og ressurser. Det gis tilbud om 2-3 ukers døgnopphold for pasienter som blir henvist direkte fra sykehus.

Praktisk informasjon

Ta med:

 • treningstøy til inne og utebruk
 • sko til trening inne og gode sko til å gå på tur ute
 • badetøy
 • toalettsaker
 • eventuelle medisiner som du bruker til vanlig
 • Det er mulig å få vasket klær hos oss for kr. 70,- pr. vask

Transport:

 • Egen bil – gode muligheter for parkering hos oss
 • Offentlig transport  – se helsenorge.no >Dine rettigheter>Pasientreiser
 • Er det trafikale årsaker, som at det ikke finnes rutegående transport på strekningen, kan ditt lokale pasientreisekontor hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av din reise.
 • Det er ditt pasientreisekontor som avgjør hvilket transportmiddel som er best egnet for reisen.

Måltider:

Ravneberghaugen har eget produksjonskjøkken. Menyen er utarbeidet i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og består av:

 • Næringsrik frokost- og kveldsbuffet
 • Varierte og sunne lunsjretter
 • Velsmakende middagsmåltid og kveldsmat

Andre tilbud:

 • Frisør (egne priser)
 • Fotpleie (egne priser)

Betaling:

Egenandel pr dag / døgn er fra 1.4.24 kr: 163,-

 • Fra 1. januar 2022 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over  3165 kroner i egenandeler ( sats pr 1.1.2024). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  Frikort for helsetjenester
  Egenandeler fra

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • undersøkelser og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF