Muskel- og skjelettlidelser

Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest om tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Vi tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter som kommer direkte fra sykehus eller fra hjemmet.

Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens egne mål og ressurser. Ravneberghaugen gir tilbud om trening i  oppvarmet terapibasseng 1-2 dager i uken.

Døgn- og dagopphold

Behandlingstilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser blir gitt i ulike grupper eller individuelt. Felles for alle er at det tas hensyn til pasientens individuelle behov, forutsetninger og interesser.

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter som kommer direkte fra sykehus eller fra hjemmet. Det gis tilbud om 2-3 ukers døgnopphold etter individuell vurdering av behov. Tilbudet i Aktiv-gruppen gis til døgn – og dagrehabiliteringspasienter og er et 3 ukers opplegg.

 • Direkte  fra sykehus: For nyopererte pasienter som har gjennomgått ulike ortopediske operasjoner som hofte, kne, rygg, skulder. Vi gir også tilbud om opphold til pasienter som ikke er operert, men som har vært innlagt på sykehus på grunn av skader eller lidelser som for eksempel kompresjonsbrudd, revmatiske lidelser eller andre smertetilstander. Tilbudet består av treningsgrupper, undervisning, turer i nærmiljøet og individuell tverrfaglig oppfølging.
 • Aktiv-gruppe: Dette er et gruppetilbud til pasienter med ulike muskel- og skjelettlidelser, primært i yrkesaktiv alder.  Pasientene får et variert behandlingstilbud med ulike gruppeaktiviteter, undervisning og individuell oppfølging av ulike faggrupper. Vi kan tilby gruppeaktiviteter som: styrketrening, bassengtrening, medisinsk yoga, mindfullness, avspenning, veiledet egentrening, utetrening og turer  i nærområdet og i Os-bygden. Tema for undervisning kan være treningslære, kost og helse, prinsipper for aktivitetsregulering og smertemestring.
 • Løft-gruppe: Dette er et gruppetilbud for pasienter som trenger et funksjonsløft for å kunne mestre hverdagen bedre. Vi legger til rette for bevegelsesglede, økt livsmestring og sosialt fellesskap. Gjennom treningsgrupper, undervisning og samtaler er målet å øke pasientens livskvalitet og gi mulighet for et mer aktivt liv. I tillegg til gruppeaktiviteter får pasientene individuell oppfølging av ulike faggrupper.

Sykehus kan henvise pasienter direkte dersom de er inneliggende. Dersom pasienten er hjemmeboende sender fastlege søknad til Regional vurderingseining for rehabilitering.

Mål for oppholdet

Vi ønsker med tilbudet vårt å gi:

 • bedre helse og økt aktivitetsnivå
 • økt mestring og livskvalitet
 • økt forutsetning for egenaktivitet
 • redusert smerte og symptomer
 • økt psykisk velvære
 • trening i trygge omgivelser

Vi legger til rette for at pasientene kan oppleve økt grad av livskvalitet, glede ved bevegelse, få mulighet for livstilsendring og øke/endre aktivitetsnivå etter endt opphold.

Individuelle mål: I pasientens rehabiliteringsplan settes individuelle konkrete mål som eksempelvis kan være:

Pasienter på Aktiv dag/døgn:

 • Mål: Kropp: Slutte å røyke, få sove om natten, økt kondisjon og styrke. Aktivitet/deltagelse: Kunne klatre i klatreparken, bestige et fjell under oppholdet på Ravneberghaugen.
 • Mål: Kropp: Økt kapasitet, energi og styrke. Mindre smerter og stivhet i kroppen. Ha en mer positiv innstilling til egen helse. Aktivitet: Gå turer, finne aktiviteter som jeg kan opprettholde etter endt opphold. Delta på trening på arbeidsplassen. Utfordre meg selv til å bli med på ting. Deltagelse: Følge opp barnebarn /mor /nevø. Jobbe i full stilling igjen.

Pasienter direkte fra sykehus / LØFT-gruppen: Denne gruppen er ofte nyoperert og har ulike mål og motivasjon for rehabiliteringsoppholdet og tiden etter:

 • Mål: Kropp: Bedre balanse, økt bevegelighet i rygg og bein, bedre kondisjon/utholdenhet. Aktivitet: Gå uten hjelpemidler, gå lengre avstander. Deltakelse: Være mindre avhengig av andre, komme mer ut, reise mer.
 • Mål: Kropp: Gå ned i vekt. Aktivitet: Vil virkelig komme i gang med trening. Finne treningsformer som ikke gir økte smerter. Deltakelse:
  Komme tilbake til jobb, delta med barnebarn.

Tilbud

 • Tverrfaglig innkomstsamtale med utarbeidelse av mål for oppholdet
 • Utforming av individuell behandlingsplan
 • Funksjonsundersøkelse og individuell oppfølging av fysioterapeut
 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Oppfølging av ergoterapeut: ADL-trening, tilrettelegging av aktiviteter, kartlegging av behov for hjelpemidler
 • Konsultasjon med andre faggrupper ved behov
 • Undervisning i ulike tema
 • Kostholdsveiledning
 • Gruppeaktiviteter
 • Kartlegging av hjemmesituasjon
 • Kontakt med kommunehelsetjenesten ved behov for videre oppfølging (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi), for å sikre et helhetlig og koordinert pasientforløp
 • Sosialt samvær og ulike musikk- og kultur-arrangementer
 • Aktivitetsrom med mulighet for ulike kreative aktiviteter
 • Helsefremmende kosthold
 • Tilrettelagte turløyper med gode muligheter for korte eller lengre turer

Faggrupper involvert

 • Legespesialist
 • Sykepleier
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Psykologspesialist
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Hjelpepleier
 • Miljøterapeut
 • Aktivitetspedagog

Praktisk informasjon

Dette trenger du å ha med deg:

 • Treningstøy
 • Badetøy (du kan ikke delta på bassengtrening dersom du er nyoperert)
 • Turklær
 • Gode sko til inne- og utebruk
 • Medisiner
 • Toalettsaker
 • Hjelpemidler (krykker, rullator)

For aktiv-pasienter kan det i tillegg være hensiktsmessig å ta med en liten tursekk og drikkeflaske.