Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Uke 4  

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 18

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 7

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 5 (få plasser) ellers uke 8 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 17

Oppdatert  16.1.2020