Ventetider

 • Ravneberghaugen har full drift og stor pågang fra sykehusene. Sykehusene kan kontakte inntaksanvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger.

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pasienter som henvises direkte fra sykehus på døgn: Ledige plasser i uke 25.

 • Dagopphold: ortopedi, revmatologi, Muskel/ bløtdel: Direkte fra sykehus: Uke 25.

 • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister: Muskel/skjelett (Aktiv): Ny gruppe i 37.

 • Dagpasienter via fastleger og avtalespesialister: Muskel/skjelett (Aktiv):  Ny gruppe i uke 34. 

 • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestring kreft): Ny gruppe i uke 25.

 • Dagtilbud  til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestring kreft): Uke 25/ 31.

 • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledige plasser i uke 38/2024.

 • Arbeidsrettet rehabilitering: Gruppeopphold på dag fra uke 31 og døgn  uke 43.

 • Mestringsgruppe hjerte/ lunge på døgn uke 41 og på dag uke 35.

 • Kartleggingsopphold: Muskel/bløtdel uke 31, hjerte uke 35 og arbeidsrettet uke 34.

 • Oppdatert  10.6.2024