Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ingen ventetid

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): 12 uker

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra 2.1.2019

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Ledig fra 16.1.18

Ravneberghaugen holder stengt fra 21.12.2018 til 2.1.2019.

Oppdatert  11.12.2018