Ventetider

  • Vi har nå har bortimot full drift med 32-34 pasienter til døgnrehabilitering. Vi har ledige plasser for pasienter som kommer direkte fra sykehus fra uke 49 og dere kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    —————————————————————————————————————————————————————

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 22 i 2021.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): ledig plass i uke 7/2021, så pasienter kan søkes inn nå.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: ledig plass fra uke 21 i 2021. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Vi har 3 ledige plasser fra uke 4 i 2021.

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  20.11.2020