Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ledig fra 15.4.19  

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 23

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 24

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 19

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 35

Oppdatert  12.4.2019