Ventetider

  • Vi har full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering og 8 dagpasienter. Sykehusene kan kontakte inntaksanvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledige plasser i uke 24.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledige plasser i uke 45.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig plasser i uke 31.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 23. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen):  Ledige plasser i uke 34.

Oppdatert  25.5.2023