Ventetider

  • Vi har full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering og 8 dagpasienter. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledige plasser i uke 15.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledige plasser i uke 39.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig plasser i uke 21.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 16. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen):  Ledige plasser i uke 17.

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  24.3.2023