Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: 2,5 ukers ventetid

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): 15 uker

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): 6 uker

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Ingen ventetid-ledige plasser

Oppdatert  8.10.2018