Ventetider

 • Ravneberghaugen har full drift og god pågang, spesielt fra sykehusene. Sykehusene kan kontakte inntaksanvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. Vi har kort ventetid for Dagrehabilitering for muskel-skjelett- pasienter.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pasienter som henvises direkte fra sykehus på døgn: Ledige plasser i uke 13.

 • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Uke 14.

 • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledige plasser i uke 31/2024.

 • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 14/2024. 

 • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen):  Ny gruppe i uke 18.

 • Nye tilbud fra 1.4.24:

 • Arbeidsrettet rehabilitering både på dag og døgn: Ny gruppe i uke 14.

 • Kartleggingsopphold: Muskel/bløtdel uke 14, hjerte uke 15 og arbeidsrettet uke 17.

 • Mestringsgruppe for kreftpasienter på dag: uke 20.

 • Mestringsgruppe hjerte/ lunge på døgn uke 15 og på dag uke 16.

 • Dagopphold for ortopedi, revmatologi, muskel/ bløtdel rett fra sykehus: uke 14

Oppdatert  1.3.2024