Ventetider

  • Vi har nå full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    —————————————————————————————————————————————————————

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus er neste ledige plasser i uke 43.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 6/22.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft):  ledige plasser fra  uke 46.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  ledig plass i neste gruppe i uke 47. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen):  Gruppetilbud i uke 5/ 2022

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  22.10.2021