Ventetider

  • For tiden tar vi kun i mot døgnpasienter fra sykehus: Vi har nå økt kapasiteten pga lemping av restriksjoner fra myndighetene, men vi ber sykehusene om å kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 40 for oppdatert status på ledige plasser.

    —————————————————————————————————————————————————————————-

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): usikkert når neste ledige plass er pga Korona-situasjonen

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft):  usikkert når neste ledige plass er pga Korona-situasjonen

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: uklart når neste gruppe blir pga Korona-situasjonen.

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Utsatt til uke 34 pga Korona-situasjonen

Oppdatert  6.5.2020