Ventetider

  • Vi har nå økt kapasiteten og har bortimot full drift med 32-34 pasienter til døgnrehabilitering. Vi har ledige plasser for pasienter som kommer direkte fra sykehus fra uke 43 og dere kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 40 for booking og få oppdatert status på ledige plasser. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    ————————————————————————————————————

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 15 i 2021.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): ledig plass i uke 46, så pasienter kan søkes inn nå.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: ledig plass fra uke 8 i 2021. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Vi har ledige plasser fra uke 4. i 2021.

Oppdatert  25.9.2020