Ventetider

  • Vi har nå økt kapasiteten pga lemping av restriksjoner fra myndighetene.  Vi har ledige plasser for pasienter som kommer direkte fra sykehus fra uke 34 (19.8) og dere kan allerede nå kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 40 for booking og få oppdatert status på ledige plasser.

  • Fra uke 31-33 har vi kun tilbud til Aktiv-pasienter

  • —————————————————————————————————————————————————————————-
  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): usikkert når neste ledige plass er pga Korona-situasjonen.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): ledig plass i uke 34, så pasienter kan søkes inn nå.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: uklart når neste gruppe blir pga Korona-situasjonen.

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Vi har ledige plasser fra uke 37.

Oppdatert  3.8.2020