Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ledige plasser gra uke 35

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 43

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 38

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 37

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 35

Oppdatert  16.8.2019