Ventetider

  • Vi har nå full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledige plasser i uke 42.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledige plasser i uke 9 i 2023.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledige plasser i uke 49.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 41. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Gruppetilbud i uke 46 med flere ledige plasser

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  22.9.2022