Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ledige plasser fra uke 49

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 8/2020

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 1/2020

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 49

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 4/2020

Oppdatert  2.12.2019