Ventetider

  • Ravneberghaugen har full drift og stor pågang, spesielt fra sykehusene. Sykehusene kan kontakte inntaksanvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. Vi har kort ventetid for Dagrehabilitering for muskel-skjelett- pasienter.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledige plasser i uke 41.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledige plasser i uke 4 / 2024.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledige plasser i uke 46.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 42. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen):  Ledige plasser i uke 43.

Oppdatert  21.9.2023