Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ledig fra uke 10

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 9

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 20

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Ledig fra uke 9

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling: Ledig fra uke 10

Oppdatert  15.2.2019