Ventetider

  • Vi har nå full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    —————————————————————————————————————————————————————

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus er det ledige plasser i uke 31.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 47.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft):  ledige plasser fra  uke 31.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Ledige plasser fra uke 35. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): neste gruppetilbud med ledig plass er i uke 43.

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  2.7.2021