Ventetider

  • Vi har nå full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledig 2 plasser (2 ukers opphold), neste ledig i uke 35.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): En ledig plass i uke 3 i 2023. Neste uke 6.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): En ledig plass fra  uke 40. Neste i uke 43.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 35. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Gruppetilbud i uke 37 med flere ledige plasser

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  4.8.2022