Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Uke 12 med forbehold pga Korona-viruset

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 34

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 17

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: uklart når neste gruppe blir pga Korona-situasjonen.

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Utsatt til uke 34 pga Korona-viruset

Oppdatert  13.3.2020