Ventetider

  • Vi har nå full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og for å få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    —————————————————————————————————————————————————————

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus: Ledig i uke 22

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 47.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Flere ledige plasser fra  uke 31.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister:  Ledige plasser i uke 23. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Gruppetilbud i uke 24 med flere ledige plasser

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  12.5.2022