Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Uke 24

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 27

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 32

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 27

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 35

Oppdatert  7.6.2019