Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ledige plasser fra uke 43

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 5/2020

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 47

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: Uke 46

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 44

Oppdatert  18.10.2019