Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: Ingen ventetid

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Ledig fra uke 24

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): Ledig fra uke 13

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: ledig fra uke 11

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Ledig fra uke 17

Oppdatert  14.2.2020