Ventetider

  • Vi har nå har full drift med 34 pasienter til døgnrehabilitering. Sykehusene kan kontakte inntaksansvarlig på tlf.: 56570444/ 00 for booking og få oppdatert status på ledige plasser, da dette endres raskt ved avbestillinger. På grunn av lange ventetider på døgnopphold fra pasienter som er henvist via vurderingseininga, har vi noen færre plasser reservert til pasienter henvist direkte fra sykehus.

    —————————————————————————————————————————————————————

  • Pasienter som henvises direkte fra sykehus er ledig plass fra mandag i uke 9.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): Der er første ledige plass i uke 35 i 2021.

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): ledig plass i uke 17/2021.

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: ledig plass fra uke 18 i 2021. 

  • Døgntilbud til pasienter som har gjennomført kreftbehandling (Mestringsgruppen): Vi har ledige plasser fra uke 21.

Vi tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid 19.

Oppdatert  26.2.2021