Kreftrehabilitering

Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest om tverrfaglig spesialisert rehabilitering for kreftpasienter. Vi gir tilbud til pasienter med alle former for kreft og som er i en stabil fase av kreftsykdommen, eller for pasienter som er ferdigbehandlet for kreft.

Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens egne mål og ressurser.

Døgnopphold

Ravneberghaugen gir tilbud om ulike døgnbaserte rehabiliteringsopphold der pasientene bor på Ravneberghaugen. Alle pasienter får enerom med eget bad. Lengden på oppholdet er vanligvis 3 uker.

 1. Mestringsgruppen:

Ravneberghaugen gir tilbud om et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsprogram til deg som har gjennomgått kreftbehandling og har behov for rehabilitering, økt mestringsevne og styrket livskvalitet.

 Tilbudet passer for deg som:

 • Er ferdig med aktiv behandling (operasjon, cellegift- og strålebehandling) eller er i en lengre fase mellom behandlingsmoduler.
 • Får immunterapi og er i medisinsk stabil fase
 • Er motivert for rehabilitering og kan delta aktivt i tilrettelagte aktiviteter som skissert i tilbudet.
 • Har behov for å øke eller gjenvinne fysiske funksjoner, få økt kunnskap innen relevante tema og å finne balansen mellom aktivitet og hvile

Tilbudet består av:

 • Individuell oppfølging og veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier
 • Medisinsk oppfølging av lege
 • Individuelt tilpasset gruppetrening med mellom annet trening i basseng, utendørs aktiviteter, avspenning, yoga og styrke/bevegelse
 • Undervisning i relevante tema som: treningslære, kost/ ernæring, aktivitetsregulering og fatigue fra fagpersoner med gode fagkunnskaper innen emnet.
 • Ulike kunst- og kulturaktiviteter
 • Mulighet for rekreasjon og turer i tilrettelagte turløyper i vakker natur

Målet er at du skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

 2.  Vi har også et gruppetilbud (LØFT-gruppen) for de pasienter som er søkt inn fra hjemmet som ikke kommer innunder kriteriene over.    Fastlege søker da via Regional vurderingseining for rehabilitering. Se link til søknadsskjema under: Henvisning

3.   I tillegg har vi døgnbasert rehabiliteringstilbud til pasienter som søkes direkte fra sykehus. Sykehuset tar da direkte kontakt med Ravneberghaugen.

Målet for de ulike tilbudene er at pasienten skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Mål for oppholdet

Vi ønsker med tilbudet vårt å gi:

 • bedre helse og økt aktivitetsnivå
 • økt mestring og livskvalitet
 • økt forutsetning for egenaktivitet
 • redusert smerte og symptomer
 • økt psykisk velvære
 • trening i trygge omgivelser

Eksempel på individuelle mål:

MÅL: Kropp: Bedre appetitt, mer sammenhengende søvn, økt energi. Aktivitet: Komme i gang med tilpasset trening og turer. Aktivitetsregulering. Spise regelmessige næringstette måltider. Bedre avspenningsevne. Deltagelse: Malekurs, starte med Yoga.

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig innkomstsamtale med utarbeidelse av mål for oppholdet
 • Utforming av individuell behandlingsplan
 • Funksjonsundersøkelse og individuell oppfølging av fysioterapeut
 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Oppfølging av ergoterapeut: ADL-trening, tilrettelegging av aktiviteter, kartlegging av behov for hjelpemidler
 • Konsultasjon med andre faggrupper ved behov
 • Undervisning i ulike tema
 • Kostholdsveiledning
 • Gruppeaktiviteter som f.eks styrketrening, balansetrening, avspenning, turgrupper, bassengtrening og ergonomigruppe
 • Gruppedialog for hverdagsmestring
 • Kartlegging av hjemmesituasjon
 • Kontakt med kommunehelsetjenesten ved behov for videre oppfølging (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi), for å sikre et helhetlig og koordinert pasientforløp
 • Sosialt samvær og ulike musikk- og kultur-arrangementer
 • Aktivitetsrom med mulighet for ulike kreative aktiviteter
 • Tilrettelagte turløyper med gode muligheter for korte eller lengre turer
 • Helsefremmende kosthold

Faggrupper involvert

 • Legespesialist
 • Sykepleier
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Psykologspesialist
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Hjelpepleier
 • Miljøterapeut
 • Aktivitetspedagog

Praktisk informasjon

Dette trenger du å ha med deg:

 • Treningstøy
 • Badetøy (du kan ikke delta på bassengtrening dersom du er nyoperert)
 • Turklær
 • Gode sko til inne- og utebruk
 • Medisiner
 • Toalettsaker
 • Hjelpemidler (krykker, rullator)