Hvorfor velge oss?

Ravneberghaugen er en ideell stiftelse som gir pasienter muligheter til livsmestring gjennom:

  • tverrfaglig spesialisert kompetanse og ressursorientering
  • aktiv deltagelse i individuell behandling og i ulike grupper
  • bevegelsesglede gjennom tilpasset treningsopplegg
  • undervisning og gruppedialog innenfor Mindfullness, hverdagsmestring og livsstilsendring
  • helsefremmende kosthold
  • uterehabilitering
  • ulike kulturarrangementer og fritidsaktiviteter
  • rom for avspenning, rekreasjon og refleksjon
  • nye funksjonelle lokaliteter
  • trening i oppvarmet basseng

Kompetanse

Vi har et variert rehabiliteringstilbud og fagfolk med bred og oppdatert kompetanse innenfor spesialisert rehabilitering og diagnosegruppene vi har avtale på. Hos oss får du være aktiv deltaker i behandlingen og i utarbeidelse av målsetting og rehabiliteringsplan.

Fasiliteter

Ravneberghaugen har nye funksjonelle lokaliteter og utstyr som er tilpasset de ulike tilbudene vi gir.

Uteområde

Ravneberghaugen ligger i et vakkert naturområde med skog, sjø og fjell omkring. Vi har flotte tilrettelagte turløyper rett utenfor bygget, og et uteområde som innbyr til rekreasjon og påfyll.

Rehabiliterings- erklæring

”Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.” (St. meld nr. 21 «Ansvar og mestring», 1998-99 s.10).

Brukererfaringer

Ravneberghaugen får mange gode tilbakemeldinger fra pasienter som har vært på rehabiliteringsopphold hos oss.

Følgende pasientutsagn viser dette:

Kost og ernæring

Kjøkkenet på Ravneberghaugen serverer næringsrik, appetittvekkende måltider som er en viktig faktor i rehabiliteringsprosessen for pasientene/ deltagerne.

Kostholdet bygger på myndighetenes nye anbefalinger om kost og ernæring. Personalet på kjøkkenet har en høy fagkompetanse på kosthold og ernæring og lager gode, og næringsrike måltider, som styrker appetitten og gir pasienter overskudd til å gjennomføre treningsopplegget og gjenvinne helse.