Søk om opphold

Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest på døgnbasert tverrfaglig spesialisert rehabilitering til 31 pasienter med muskel – skjelett lidelser, skader, kreft- og hjertelidelser (alle faser), lungelidelser  og Arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi flere dag-rehabiliteringstilbud til alle delytelsene vi har avtale på med 14 dagplasser.

Vi har et tverrfaglig fagmiljø med fysioterapeuter, legespesialist, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog, sosionom, miljøterapeut og vi har heldøgns sykepleiedekning.

Alle pasienter/ deltagere får tilbud om digital oppfølging etter opphold, med en egen app kalt Flowzone.

Hvordan søke

Fastlegen din eller privat avtalespesialist sender søknad til Regional vurderingseining for rehabilitering. Dersom du er innlagt på sykehus kan sykehuset henvise deg direkte til rehabilitering på Ravneberghaugen. Sykehus som henviser tar kontakt direkte med Ravneberghaugen på telefon: 56570400 /44.

Søknadsprosess for fastleger og private avtalespesialister

Ved søknad fra fastlege eller private avtalespesialister sendes søknad til:

  • Regional vurderingseining for rehabilitering. Østre Nesttunvei 2, 5221 Nesttun.

Link til søknadsskjema finner du på siden under!

Det er viktig å få med følgende opplysninger:

  • behov for spesialisert rehabilitering begrunnes
  • beskrivelse av funksjonsnivå
  • målsetting for oppholdet
  • tiltak utprøvd i kommunehelsetjenesten
  • hvilken rehabiliteringsinstitusjon pasienten primært ønsker

Link til huskeliste for søknad finner du på siden under!

Behandlingstid for søknaden er inntil 10 virkedager. De søknadene som blir vurdert aktuelle for Ravneberghaugen blir sendt videre til oss.

Vurderingseininga trenger grundig dokumentasjon som grunnlag for sin vurdering. Søknader som er ufullstendig utfylt kan bli avvist av Vurderingseininga.

Praktisk informasjon

Når Ravneberghaugen mottar søknad fra Vurderingseininga, vurderes den internt hos oss. Pasienten får skriftlig tilbud om plass med 14 dagers svarfrist.

Pasienter henvist direkte fra sykehus og som har fått innvilget opphold, blir gitt en dato for oppstart. Søknadene fra sykehus vurderes internt før opphold bekreftes.