Skader

Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest om tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med ulike skader, for eksempel bruddskader. Vi tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter som kommer direkte fra sykehus eller fra hjemmet.

Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens egne mål og ressurser.

Døgnopphold

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter som kommer direkte fra sykehus. Det gis tilbud om 3 ukers døgnopphold.

 • Tilbudet er for pasienter som har gjennomgått ulike ortopediske operasjoner etter skader. Vi gir også tilbud om opphold til pasienter som ikke er operert, men som har vært innlagt på sykehus på grunn av skader. Tilbudet består av individuell oppfølging av ulike faggrupper, treningsgrupper, undervisning og turer i nærmiljøet. Felles for alle er at det tas hensyn til pasientens individuelle behov, funksjonsnivå og interesser.
 • For å søke om plass tar sykehuset direkte kontakt med Ravneberghaugen.

Mål for oppholdet

Vi ønsker med tilbudet vårt å gi:

 • bedre helse og økt aktivitetsnivå
 • økt mestring og livskvalitet
 • økt forutsetning for egenaktivitet
 • redusert smerte og symptomer
 • økt psykisk velvære
 • trening i trygge omgivelser

Rehabiliteringsoppholdet tar utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål.

Eksempel på individuelle mål:

Mål: Kropp: Mindre smerter, økt bevegelighet og gjenvinne styrke. Aktivitet: Gange uten hjelpemiddel. Deltagelse: Tilbake til jobb. Fjellturer.

Mål: Kropp: Mindre smerter, avlaste skadet skulder, følge restriksjoner for bevegelser. Aktivitet: Bli selvhjulpen i påkledning og personlig stell. Lære å bruke hjelpemidler. Kjøre bil igjen. Deltagelse: Besøke barnebarn. Gjenoppta Seniordans.

Tilbud

 • Tverrfaglig innkomstsamtale med utarbeidelse av mål for oppholdet
 • Utforming av individuell behandlingsplan
 • Funksjonsundersøkelse og individuell oppfølging av fysioterapeut
 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Oppfølging av ergoterapeut: ADL-trening, tilrettelegging av aktiviteter, kartlegging av behov for hjelpemidler
 • Konsultasjon med andre faggrupper ved behov
 • Undervisning i ulike tema
 • Kostholdsveiledning
 • Gruppeaktiviteter
 • Kartlegging av hjemmesituasjon
 • Kontakt med kommunehelsetjenesten for videre oppfølging (f.eks hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi), for å sikre et helhetlig og koordinert pasientforløp
 • Sosialt samvær og ulike musikk- og kultur-arrangementer
 • Aktivitetsrom med mulighet for ulike kreative aktiviteter
 • Helsefremmende kosthold
 • Tilrettelagte turløyper med gode muligheter for korte eller lengre turer

Faggrupper involvert

 • Legespesialist
 • Sykepleier
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Psykologspesialist
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Hjelpepleier
 • Miljøterapeut
 • Aktivitetspedagog

Praktisk informasjon

Dette trenger du å ha med deg:

 • Medisiner
 • Toalettsaker
 • Treningstøy
 • Turklær
 • Gode sko til inne- og utebruk
 • Nødvendige hjelpemidler (for eksempel krykker, rullator, rullestol)