Naturen som helsefremmende arena

Ravneberghaugen har en unik beliggenhet i et vakkert naturområde som gir gode muligheter for rekreasjon, uterehabilitering og aktivt friluftsliv.

Turområdene er varierte, med grusete turstier i skogen og ned til sjøen i tillegg til merkede løyper i uberørt natur.

«Det er evnen til å se og oppleve skjønnheten som gjør mennesket til menneske».
Hans Børli

Turløyper

Området rundt Ravneberghaugen har fine, tilrettelagte turløyper inne i skogen og ned til sjøen. Her er det tilgjengelig både for rullestoler og rollatorer. Inne i turløypene har vi satt opp 3 paviljonger der det er lagt til rette for enkel styrketrening med instruksjoner og nødvendig utstyr. Ved sjøen har Ravneberghaugen egen tomt. Her er det satt opp benker og er fint å sitte. Det er tilgjengelig fiskeutstyr som kan taes med ned til sjøen for de som ønsker å fiske. På grøntområdene rundt rehabiliteringssenteret er det mulighet for ulike aktiviteter som dart, bocca, kubb o.l

Ravneberghaugen har korte og lange  turløyper som er tilrettelagt for pasienter med ulikt funksjonsnivå.

«Av og til er jeg nødt om å ta livet mitt med på en aldri så liten luftetur»

Hans Børli

 

Utsikt

Rekreasjon

Naturen og området rundt Ravneberghaugen er en oase for stillhet, avspenning og rekreasjon. Rom for stillhet og refleksjon kan være en mangelvare i mennesker liv i dag og kan føre til stress, utbrenthet og uro. Så enten å rusle på turstier, sitte ved sjøen å høre på bølgeskvulp eller sitte på utsikten å se solen gå ned i havet i vest, så gir dette en ro i sjelen som er med på å styrke de andre tilbudene vi gir på Ravneberghaugen.

«Mist for all del  ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom, jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå fra den». Søren Kierkegaard

Fritidsaktiviteter

Fritidstilbudet på Ravneberghaugen er en integrert del av behandlingen for å stimulere egne ressurser og fremme egenaktivitet.

Vi har et bredt tilbud som innbefatter ulike kulturelle arrangementer som:

  • Musikk-kvelder
  • Lesering
  • Forfatterbesøk
  • Bingo
  • Avspenning
  • Hobbyaktiviteter etc.

I tillegg arrangerer vi besøk på gallerier etc.

Området rundt Ravneberghaugen innbyr til fritidsaktiviteter som fisking, turgåing og rekreasjon. Det er tilgjengelig fiskeutstyr som kan taes med ned til sjøen for de som ønsker å fiske. På grøntområdene rundt rehabiliteringssenteret er det mulighet for ulike aktiviteter som dart, bocca, kubb, badminton o.l

Uterehabilitering

På Ravneberghaugen er vi opptatt av å ta i bruk naturen som en arena for mestring og rehabilitering. Naturen har positive helseeffekter i seg selv, og er en ypperlig arena for aktivitet. Naturen er lett å tilpasse den enkeltes behov og er en arena som pasientene kan ta i bruk også etter hjemreise. I 2018 står uterehabilitering som et satsningsområdene på Ravneberghaugen, og vi har satt ned en gruppe med fagpersoner som jobber med å utvikle uterehabiliteringstilbudet.
Vi ønsker å benytte naturen vi har rundt oss som arena for rehabilitering, og har lagt til rette for aktiviteter utendørs for ulike pasientgrupper og funksjonsnivå.

I tillegg til at det er lagt til rette for aktiviteter på uteområdene våre har vi ulike organiserte utendørsaktiviteter i rehabiliteringstilbudet vårt:

  • Hver dag arrangeres det tur for alle pasientene. Turen er med følge av personal og blir lagt til rette for den enkeltes behov. Turene går i nærområdet, enten på skogsstiene eller til sjøen. På fine dager er det mulighet for å ta med kaffi ut på turene
  • For aktivgruppen arrangeres det lengre turer på ulike steder i Os. Vi har fast «langtur» en gang i uken. På disse turene kan vi legge opp til å ta med lunsj som vi spiser ute.
  • Aktivgruppen har faste treningsturer i skogsløypen vår der vi legger inn styrketrening i paviljongene.

Denne våren jobber uterehabiliteringsgruppa med planlegging av utekjøkken og spiseplass ute i skogsløypa. Kjøkkenet skal være tilrettelagt for alle pasientgruppene og skal vøre en arena for matlaging i naturen. I tillegg til dette planlegger vi å utvikle grøntområdene våre slik at de blir mer anvendelige for ulike aktiviteter.