Rehabiliteringstilbud til deg som har gjennomgått kreftbehandling

Ravneberghaugen gir tilbud om et treukers tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsprogram til nettopp deg.

Kriterier for deltagelse:

  • Det er gått 3 måneder eller mer siden avsluttet primærbehandling
  • Det er ikke lenger enn 5 år siden du avsluttet primærbehandlingen
  • Du er i yrkesaktiv alder
  • Du er motivert for aktiv deltagelse i programmet

Tilbudet består av:

  • Individuell oppfølging og veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier
  • Medisinsk oppfølging av lege
  • Gruppebasert individuell tilpasset trening/aktivitet: ulike treningsgrupper, bassengtrening, avspenning, turgruppe, uterehabilitering og fellestrim.
  • Undervisning i relevante tema som kost/ ernæring, mindfulness, aktivitetsregulering og hverdagsmestring fra fagfolk med spesialkunnskap innen emnet.
  • Ulike kunst- og kulturaktiviteter
  • Rekreasjon i nydelige natur. Målet er at du skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Dersom du har gjennomgått kreftbehandling, men ikke oppfyller disse kriteriene har Ravneberghaugen andre tilbud til deg.

Ønsker du plass på Ravneberghaugen kan du søkes inn enten via fastlegen din eller via henvisning fra helsepersonell i Spesialisthelsetjenesten.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Ravneberghaugen, søknadsprosess og tilbudene våre på telefon: 56570400