Spesialisert rehabilitering til kreftpasienter

Mandag 11. mars 2019 var alle kreftkoordinatorene i Hordaland invitert til samarbeidsmøte på Ravneberghaugen.

Vedlagt følger presentasjonen av tilbudet Ravneberghaugen har innen spesialisert rehabilitering til kreftpasienter.

Presentasjon av kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen til kreftkoordinatorer 11.3.2019