Ny avtale med Helse Vest fra 1.april.2024

Vi er så glad for at avtalen med Helse Vest på spesialiserte rehabiliteringstjenester er i havn. Ravneberghaugen vil være klar til å levere de tjenestene vi allerede har i dag og samtidig levere nye tilbud innenfor Lungerehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering.

Vårt mål innenfor Arbeidsrettet rehabilitering er at deltageren skal få hjelp til å mestre sin helsetilstand, styrke sin arbeidsevne og øke sine muligheter for deltagelse i arbeidslivet.

Tilbudene vi skal levere fra 1.4.24 er både på dag- og døgn. På Ravneberghaugen jobber vi ut fra en biopsykososial forståelsesmodell, og benytter kunnskapsbaserte metoder i behandlingen. Brukermedvirkning, ressursorientert tilnærming og individuelle tilpasninger står sentralt, og pasientens egne mål for rehabiliteringen er styrende for valg av tiltak. Vi har en kognitiv og mestringsorientert tilnærming i tilbudene vi gir og følger fagspesifikke prosedyrer for den enkelte delytelse/ diagnosegruppe.

Etter hvert som tilbudene tar form vil vi oppdatere nettsidene våre.