Vi gratulerer vår kollega, ergoterapeut Silje, med vel gjennomført mastergrad

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskingsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Master i kunnskapsbasert praksis gir kunnskap om korleis ein:

  • Reflekterer over praksis
  • Stiller presise spørsmål
  • Søker etter og vurderer kvaliteten på forskingsbasert kunnskap
  • Nyttar og set i verk forskingsbasert kunnskap
  • Evaluerer endringar i praksis

Dette er ferigheiter ein treng for å jobbe kunnskapsbasert, ta kunnskapsbaserte avgjersler, drive kontinuerleg betringsarbeid i praksis og halde seg fagleg oppdatert innanfor sitt fagfelt. Samfunnet er i rask endring og det er viktig å kunne følge med på utviklinga i faget sitt, og kunne omstille seg raskt for å bidra til vidareutvikling av helse-og omsorgstenestene (www.hvl.no).