Nytt dagrehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter

Ravneberghaugen starter opp med et nytt dagtilbud for pasienter med hjerte/ lungelidelser fra uke 16. Dette tilbudet går over 4 uker med oppmøte 3+2+3+2 dager, – til sammen 10 dager.

Tilbudet er 5 timer pr dag fra 9.00 -14.00 med ulike gruppeaktiviteter og individuell oppfølging.

Tilbudet inneholder ulike aktiviteter hentet fra vår store «verktøykasse»:

  • Tverrfaglig kartlegging ved bruk av standardiserte verktøy.
  • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan med mål og delmål etter SMART modellen. Målene settes med utgangspunkt i pasientens ønsker, ressurser og behov.
  • Individuelt tilpasset trening under veiledning for å redusere frykt for trening/aktivitet, og for å bedre funksjonsnivå, – eksempelvis styrketrening, bevegelighetstrening, kondisjonstrening, balansetrening og avspenning.
  • Turer i tilrettelagte turløyper.
  • Deltakelse i ulike aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring eksempelvis, bueskyting, kubb og andre utendørs og innendørs fritidsaktiviteter.
  • Undervisning og veiledning med mål om å øke helsekompetanse og mestring av livssituasjon, sekundærforebygging og kontroll av risikofaktorer: Eksempelvis: Livsstilsendring, Kosthold og ernæring, Søvn, Fatigue, Aktivitetsregulering og /eller Energiøkonomisering.
  • Hverdagsmestring.

Søknad sender fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering på Nesttun.

Egenandelen er kr: 163 pr dag. Dette inkluderer 2 måltider, – en lett frokost og lunsjbuffe.

Trenger dere mer informasjon er det bare å kontakte oss på: 56570400/44.

VELKOMMEN!