Informasjon om kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen vår og sommer 2024

Rehabiliteringstilbud til deg som har gjennomgått kreftbehandling.

Mestringsgruppen er et gruppebasert tilbud med individuell oppfølging:

 • Vi har et døgntilbud (3 uker) med oppstart i uke 18, 25 og uke 31 i 2024.
 • Vi har et 4 ukers dagtilbud med oppstart i uke 20, hvor en deltar 3 + 2 + 3 + 2 dager pr uke, – til sammen 10 dager.

Kriterier for deltagelse:

 • Det er gått 3 måneder eller mer siden avsluttet primærbehandling
 • Det er ikke lenger enn 5 år siden avsluttet primærbehandlingen
 • Du er i yrkesaktiv alder
 • Du er motivert for aktiv deltagelse i programmet

Tilbudet består av:

 • Tverrfaglig spesialisert rehabilitering.
 • Individuell oppfølging og veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Medisinsk oppfølging av lege.
 • Gruppebasert individuell tilpasset trening/aktivitet: ulike treningsgrupper, bassengtrening, avspenning, turgruppe, uterehabilitering og fellestrim.
 • Undervisning i relevante tema som kost/ ernæring, mindfulness, aktivitetsregulering, fatigue, Selvbilde-, kropp og seksualitet, samt hverdagsmestring med psykolog.
 • Ulike kunst- og kulturaktiviteter
 • Rekreasjon og turer i vakker natur
 • Digital oppfølging 6-12 uker etter opphold

Målet er at deltagerne skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Dersom du har gjennomgått kreftbehandling, men ikke oppfyller disse kriteriene har Ravneberghaugen tilbud i LØFT-gruppen. Tilbudet på Arbeidsrettet rehabilitering inkluderer også kreftpasienter som har arbeid som mål.

Deltagere kan søkes inn til Ravneberghaugen enten via fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering eller via henvisning direkte fra helsepersonell i Spesialisthelsetjenesten.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Ravneberghaugen, søknadsprosess og tilbudene våre på telefon: 56570400/ 44