Oppføringer av Anne Kristin Søvik Carlsen

Nytt dagrehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter

Ravneberghaugen starter opp med et nytt dagtilbud for pasienter med hjerte/ lungelidelser fra uke 16. Dette tilbudet går over 4 uker med oppmøte 3+2+3+2 dager, – til sammen 10 dager. Tilbudet er 5 timer pr dag fra 9.00 -14.00 med ulike gruppeaktiviteter og individuell oppfølging. Tilbudet inneholder ulike aktiviteter hentet fra vår store «verktøykasse»: Tverrfaglig […]

Vi gratulerer vår kollega, ergoterapeut Silje, med vel gjennomført mastergrad

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskingsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Master i kunnskapsbasert praksis gir kunnskap om korleis ein: Reflekterer over praksis Stiller presise spørsmål Søker etter og vurderer kvaliteten på forskingsbasert kunnskap Nyttar og set i verk forskingsbasert […]

Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi tilbyr påskeopphold for egenbetalende gjester fra 4. – 11. april 2023. Pris: kr 2500 pr døgn som innbefatter: Enerom og trivelige fellesrom med tv/dagligstuer Fire innbydende og smakfulle måltider pr dag Fellestrim og turer i nydelige turløyper Sosialt og trivelig fellesskap med ulike aktiviteter Et slikt påskeopphold er for deg som er selvhjulpen og […]

Rehabilitering etter Covid-19

Mange pasienter sliter med ettervirkninger etter å ha gjennomgått Covid 19 (Korona) infeksjon. Vi tilbyr nå tverrfaglig rehabilitering til pasienter som sliter med ettervirkninger etter Covid-19. Det tverrfaglige teamet består av legespesialist, psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi tilbyr rehabilitering uavhengig av alvorlighetsgrad og uavhengig av om pasienten har vært innlagt på sykehus som […]

Multisenterstudien RehabNytte.

Dei omlag 60 private rehabiliteringsinstitusjonane står for over halvparten av all tverrfagleg spesialisert rehabilitering i Noreg. Frå juni 2018 har Ravneberghaugen vore med i FoU-nettverket for private rehabiliteringsinstitusjonar. Dette nettverket har til hensikt å vere ein arena der ein kan dele og bygge fagleg kompetanse, og består i dag av 22 private rehabiliteringsinstitusjonar frå alle […]

God sommer

Med denne filmen fra 120 års jubileet vårt i 2019 vil vi ønske alle våre følgere og samarbeidspartnere en opplevelsesrik sommer.