Oppføringer av Anne Kristin Søvik Carlsen

Ravneberghaugen feirer 120 år i rehabiliteringens tjeneste

Den 15. juni 2019 er det 120 år siden Rekonvalescenthjemmet på Ravneberghaugen ble åpnet med 35 senger, som det første i sitt slag i Norge som et «Rekonvalescenthjem for sygelige og svagelige Kvinder av den uformuede Klasse». * I statuttene for Ravneberghaugen datert 1929 står det i §1.: «Rekonvalescenthjemmet paa Ravneberghaugen er en selveiende institution […]

Spesialisert rehabilitering til kreftpasienter

Mandag 11. mars 2019 var alle kreftkoordinatorene i Hordaland invitert til samarbeidsmøte på Ravneberghaugen. Vedlagt følger presentasjonen av tilbudet Ravneberghaugen har innen spesialisert rehabilitering til kreftpasienter. Presentasjon av kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen til kreftkoordinatorer 11.3.2019    

Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi har ledige rom for egenbetalende gjester fra 15. – 23. april 2019.   Pris: kr 1800 pr døgn som innbefatter: Enerom Fire gode og næringsrike måltider pr dag Fellestrim og nydelige turområder Hyggelig og serviceinnstilt betjening Sosialt og trivelig miljø med ulike aktiviteter Ta gjerne kontakt på telefon: 56 57 04 44/ 00 for […]

Rehabiliteringstilbud til deg som har gjennomgått kreftbehandling

Ravneberghaugen gir tilbud om et treukers tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsprogram til nettopp deg. Kriterier for deltagelse: Det er gått 3 måneder eller mer siden avsluttet primærbehandling Det er ikke lenger enn 5 år siden du avsluttet primærbehandlingen Du er i yrkesaktiv alder Du er motivert for aktiv deltagelse i programmet Tilbudet består av: Individuell oppfølging og […]