Oppføringer av Anne Kristin Søvik Carlsen

Vi gratulerer vår kollega, ergoterapeut Silje, med vel gjennomført mastergrad

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskingsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Master i kunnskapsbasert praksis gir kunnskap om korleis ein: Reflekterer over praksis Stiller presise spørsmål Søker etter og vurderer kvaliteten på forskingsbasert kunnskap Nyttar og set i verk forskingsbasert […]

Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi tilbyr påskeopphold for egenbetalende gjester fra 4. – 11. april 2023. Pris: kr 2500 pr døgn som innbefatter: Enerom og trivelige fellesrom med tv/dagligstuer Fire innbydende og smakfulle måltider pr dag Fellestrim og turer i nydelige turløyper Sosialt og trivelig fellesskap med ulike aktiviteter Et slikt påskeopphold er for deg som er selvhjulpen og […]

Rehabilitering etter Covid-19

Mange pasienter sliter med ettervirkninger etter å ha gjennomgått Covid 19 (Korona) infeksjon. Vi tilbyr nå tverrfaglig rehabilitering til pasienter som sliter med ettervirkninger etter Covid-19. Det tverrfaglige teamet består av legespesialist, psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi tilbyr rehabilitering uavhengig av alvorlighetsgrad og uavhengig av om pasienten har vært innlagt på sykehus som […]

Multisenterstudien RehabNytte.

Dei omlag 60 private rehabiliteringsinstitusjonane står for over halvparten av all tverrfagleg spesialisert rehabilitering i Noreg. Frå juni 2018 har Ravneberghaugen vore med i FoU-nettverket for private rehabiliteringsinstitusjonar. Dette nettverket har til hensikt å vere ein arena der ein kan dele og bygge fagleg kompetanse, og består i dag av 22 private rehabiliteringsinstitusjonar frå alle […]

God sommer

Med denne filmen fra 120 års jubileet vårt i 2019 vil vi ønske alle våre følgere og samarbeidspartnere en opplevelsesrik sommer.

Ravneberghaugen feirer 120 år i rehabiliteringens tjeneste

Den 15. juni 2019 er det 120 år siden Rekonvalescenthjemmet på Ravneberghaugen ble åpnet med 35 senger, som det første i sitt slag i Norge som et «Rekonvalescenthjem for sygelige og svagelige Kvinder av den uformuede Klasse». * I statuttene for Ravneberghaugen datert 1929 står det i §1.: «Rekonvalescenthjemmet paa Ravneberghaugen er en selveiende institution […]

Spesialisert rehabilitering til kreftpasienter

Mandag 11. mars 2019 var alle kreftkoordinatorene i Hordaland invitert til samarbeidsmøte på Ravneberghaugen. Vedlagt følger presentasjonen av tilbudet Ravneberghaugen har innen spesialisert rehabilitering til kreftpasienter. Presentasjon av kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen til kreftkoordinatorer 11.3.2019    

Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi har ledige rom for egenbetalende gjester fra 15. – 23. april 2019.   Pris: kr 1800 pr døgn som innbefatter: Enerom Fire gode og næringsrike måltider pr dag Fellestrim og nydelige turområder Hyggelig og serviceinnstilt betjening Sosialt og trivelig miljø med ulike aktiviteter Ta gjerne kontakt på telefon: 56 57 04 44/ 00 for […]