Ravneberghaugen er i beredskap

Ravneberghaugen holder åpent og vi er i beredskap for å kunne ta i mot pasienter for å avlaste sykehusene. Dette er etter avtale med Helse Vest og alle sykehus som vi har avtale med må ta kontakt med Ravneberghaugen ved inntaksansvarlig for å drøfte mulighet for overføring av pasienter til Ravneberghaugen. Pasienter får ikke ordinær spesialisert rehabilitering på grunn av alle smitteverntiltakene vi har innført, men vi har utarbeidet alternative individuelle tilbud til pasientene. Sykehusene har redusert eller stoppet planlagte operasjoner, så derfor er Ravneberghaugen i beredskap for å kunne ta imot også andre pasienter innenfor vårt kompetanseområde.

Dersom Ravneberghaugen skulle bli stengt på kort varsel, og pasienter ikke kan reise hjem, er det viktig at returavtalen vi har med sykehusene opprettholdes i disse koronatider.

Vi tar ikke imot pasienter nå via Vurderingseininga, så alle de pasientene som har fått innvilget opphold på Løft, Aktiv eller Mestring på dag eller døgn, vil få tilbud om opphold på et senere tidspunkt.

Ravneberghaugen holder driften åpen fram til og med 3.4 og åpner opp igjen 14.4 tredje påskedag. Dette gjør vi for å sikre at vi har friske og uthvilte ansatte til å håndtere en langvarig unntakstilstand i helsevesenet.

Hagavik 20.3.20

Ranveig Klingsheim

Daglig leder