Rehabilitering etter Covid-19

Mange pasienter sliter med ettervirkninger etter å ha gjennomgått Covid 19 (Korona) infeksjon. Vi tilbyr nå tverrfaglig rehabilitering til pasienter som sliter med ettervirkninger etter Covid-19. Det tverrfaglige teamet består av legespesialist, psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi tilbyr rehabilitering uavhengig av alvorlighetsgrad og uavhengig av om pasienten har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen.

Målet med rehabiliteringsoppholdet vil være å bedre funksjon, øke livskvaliteten, mestre hverdagen og livssituasjonen og få økt kunnskap om egen helse. Under rehabiliteringsoppholdet vil vi ta utgangspunkt i dine mål, ressurser og utfordringer, og tilpasse rehabiliteringen til dette.