Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi har ledige rom for egenbetalende gjester

fra 15. – 23. april 2019.

 

Pris: kr 1800 pr døgn som innbefatter:

  • Enerom
  • Fire gode og næringsrike måltider pr dag
  • Fellestrim og nydelige turområder
  • Hyggelig og serviceinnstilt betjening
  • Sosialt og trivelig miljø med ulike aktiviteter

Ta gjerne kontakt på telefon: 56 57 04 44/ 00 for nærmere informasjon og bestilling.

Velkommen!