Åpen dag for kommunehelsetjenesten 29.5.18 på Ravneberghaugen

VELKOMMEN TIL «ÅPEN DAG» 29.5.18 kl: 13.00 – 15.30

Ravneberghaugen ønsker å invitere samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten til «Åpen dag». Målet med denne dagen er å gi dere som jobber i kommunehelsetjenesten informasjon om de tilbudene Ravneberghaugen gir innenfor spesialisert rehabilitering. I tillegg ønsker vi å ha en dialog med dere for å sikre gode pasientforløp for pasienter som utskrives fra Ravneberghaugen og som trenger kommunale tjenester i hjemmet. Påmelding pr. mail til: post@ravneberghaugen.no.  Velkommen!