Vi søker etter sykepleiere som ringevikar på natt

Vi søker etter engasjerte, faglig dyktige medarbeidere med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet. God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for fag – og kvalitetsutvikling og egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet vil vektlegges. Må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. Gode datakunnskaper er nødvendig, da vi har elektronisk pasientjournalsystem. 

Arbeidsoppgaver: sykepleiefaglig oppfølging av pasienter på natt.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter Virkes tariffavtale for spesialisthelsetjenesten, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere informasjon om stillingen kan dere få hos Fagteamleder for sykepleietjenesten,

  • Laila Reiertsen telefon: 56 57 04 14 eller: mobil: 951 27 555
  • eller daglig leder Ranveig Klingsheim, telefon: 56 57 04 04.

Søknadsfrist: snarest 

Søknad med CV sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no