Vikariatstilling 40 % i 1 år fra 1.9.20 til 1.9.21.

Ravneberghaugen søker etter en engasjert, initiativrik og faglig dyktig lege/ legespesialist til et 40 % vikariat. Søker må fortrinnsvis ha en relevant spesialistkompetanse og med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet eller med aktuelle diagnosegrupper.
God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for tverrfaglig samarbeid og fagutvikling vektlegges som viktige egenskaper for søkere til stillingen.

Arbeidet vil bestå i klinisk oppfølging av pasienter og pasientveiledning i tillegg til medisinskfaglig veiledning og samarbeid innad i det tverrfaglige teamet. Stillingen innbefatter også et medisinskfaglig ansvar i virksomheten, men uten vakt i helger eller på kveld.
Vi har et kompetent fagteam bestående av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

Interesserte kan få nærmere informasjon om stillingen og virksomheten ved å henvende seg til

  • daglig leder Ranveig Klingsheim: 56570404 / mob: 958 46 365.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad med CV sendes til Ravneberghaugen enten pr mail til: stillinger@ravneberghaugen.no eller pr post.

Søknadsfrist 6.8.2020