10.2 % fast helgestilling for hjelpepleier /helsefagarbeider

Vi søker etter en engasjert, faglig dyktig hjelpepleier / helsefagarbeider med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet. God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for fag – og kvalitetsutvikling og egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet vil vektlegges. Må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. Gode datakunnskaper er nødvendig, da vi har elektronisk pasientjournalsystem.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter Virkes tariffavtale for spesialisthelsetjenesten, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging og pleie av pasienter, aktiv deltagelse i det tverrfaglige teamet, deltagelse i rehabiliteringsprogrammer (turer, fellestrim, ulike aktiviteter), individuelle samtaler og veiledning av pasienter. Hjelpepleier assisterer også ved måltider og bidrar til å skape et inkluderende og sosialt miljø på helg.

Virksomheten gir ansatte gode muligheter for kompetanse- og fagutvikling. Vi har et tverrfaglig fagmiljø med fysioterapeuter, legespesialist, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog og har heldøgns sykepleiedekning.

Nærmere informasjon om stillingen kan dere få hos:

  • Fagteamleder for sykepleietjenesten Hilde Thuen Lekven, telefon: 56 57 04 25 eller 
  • Daglig leder Ranveig Klingsheim, telefon: 56 57 04 04.

Søknadsfrist: 31.3.2019

Stillingen er ledig fra august 2019

Søknad med cv sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no