Sykepleier i 50 % fast stilling med arbeid 4. hver helg

Vi søker etter engasjerte, faglig dyktige medarbeidere med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet. God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for fag – og kvalitetsutvikling og egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet vil vektlegges. Må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Gode datakunnskaper er nødvendig, da vi har elektronisk pasientjournalsystem.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter Virkes tariffavtale for spesialisthelsetjenesten, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Rehabiliteringssenteret gir ansatte gode muligheter for kompetanse- og fagutvikling.

Arbeidsoppgaver:

  • sykepleiefaglig oppfølging og pleie av pasienter
  • aktiv deltagelse i det tverrfaglige teamet
  • deltagelse i rehabiliteringsprogrammer (turer, fellestrim, ulike aktiviteter)
  • individuelle samtaler og veiledning av pasienter og undervisning individuelt og til grupper.

Nærmere informasjon om stillingen kan dere få hos

  • fagteamleder for sykepleietjenesten, Hilde Thuen Lekven, telefon: 56 57 04 25 eller
  • daglig leder Ranveig Klingsheim, telefon: 56 57 04 04.

Virksomheten har i tillegg et stort behov for ekstravakter for sykepleiere på dag, kveld og natt.

Søknadsfrist: 31.3.2019

Søknad med CV sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no