Ringevikar assistent på kjøkken og renhold

Vi søker etter assistent som ringevikar og til kortere eller lengre sykevikariater eller som ferievikar.

Arbeidsoppgaver:

  • Renhold på pasientrom og fellesarealer
  • Produksjon av frokost og kveldsmat
  • Bistand i spisesal samt bord- dekking, opprydding og oppvask
  • Vakter på kveld og i helger vil være aktuelt

På Ravneberghaugen er kosthold- og ernæring en integrert del av rehabiliteringstilbudet til ulike pasientgrupper. Et godt renhold bidrar også til god helse og livskvalitet.

Interesserte kan få nærmere informasjon om stillingen ved å henvende seg til:

Serviceteamleder: Jorunn Aase Hagen: 56570407 eller HR-ansvarlig: Laila Reiertsen: 56570414

Skriftlig søknad sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no snarest.