Vi søker etter assistent i fast 80 % stilling på kjøkken og renhold

På Ravneberghaugen er kosthold- og ernæring en integrert del av rehabiliteringstilbudet til ulike pasientgrupper.

Et godt renhold bidrar også til god helse og livskvalitet.

Vi søker etter engasjerte, dyktige medarbeidere med interesse for å jobbe i et fagutviklende og tverrfaglig miljø. Vi vektlegger kompetanse, relevant erfaring, samt god evne til kommunikasjon og samarbeid. Den som ansettes må beherske norsk språk.

Arbeidsoppgaver:

  • Renhold på pasientrom og fellesarealer
  • Produksjon av frokost og kveldsmat
  • Bistand i spisesal samt bord- dekking, opprydding og oppvask

Stillingen innebærer arbeid i turnus med tidlig- og seinvakter og for tiden er det arbeid 4. hver helg.

Stillingen er ledig fra 1.1.2023. Vi trenger også kokker til ringevikaroppdrag.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter Virkes tariffavtale for spesialisthelsetjenesten, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Ravneberghaugen gir ansatte gode muligheter for kompetanse- og fagutvikling.

Interesserte kan få nærmere informasjon om stillingen ved å henvende seg til:

Serviceteamleder: Jorunn Aase Hagen: 56570407 eller

HR-ansvarlig: Laila Reiertsen: 56570414

Skriftlig søknad sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no innen 18.10.2022.