Vi søker etter sykepleier i svangerskapsvikariat 75% stilling fra 1.1.2022 og til ca. 1.11.2022

Vi søker etter en engasjert, faglig dyktig sykepleier med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet. Relevant videreutdanning innen rehabilitering, psykisk helse eller innenfor diagnosegruppene våre er en fordel. God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for fag – og kvalitetsutvikling og egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet vil vektlegges. Må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig og ha gode datakunnskaper.

Arbeidsoppgaver:

Sykepleiefaglig oppfølging og pleie av pasienter, aktiv deltagelse i det tverrfaglige teamet, deltagelse i rehabiliteringsprogrammer (turer, fellestrim, ulike aktiviteter), individuelle samtaler og veiledning av pasienter og undervisning individuelt og til grupper.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter Virkes tariffavtale for spesialisthelsetjenesten, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen innbefatter tredelt turnus med vakter på dag, kveld, natt og 4. hver helg. Stor mulighet for å fylle opp stillingen med ekstravakter.

Nærmere informasjon om stillingen kan dere få hos:

Fagteamleder for sykepleietjenesten,

Hilde Thuen Lekven, telefon: 56 57 04 25 eller

Daglig leder Ranveig Klingsheim, telefon: 56 57 04 04. 

Søknadsfrist: 25.10.2021.

Søknad med CV sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no