Ravneberghaugen søker etter lege / legespesialist til vikaroppdrag ved behov.

Ravneberghaugen søker etter en engasjert, initiativrik og faglig dyktig vikarlege/ legespesialist med relevant spesialistkompetanse og med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet eller med aktuelle diagnosegrupper. Ravneberghaugen har 1 legespesialist på fulltid og vi trenger en vikar i vedkommendes fravær.

God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for tverrfaglig samarbeid og fagutvikling og egenskaper som fleksibilitet og utviklingsorientering vektlegges som viktige egenskaper for søkere til stillingen.

Arbeidet vil bestå i klinisk oppfølging av pasienter og pasientveiledning i tillegg til medisinskfaglig veiledning og samarbeid innad i det tverrfaglige teamet. Stillingen innbefatter også et medisinskfaglig ansvar i virksomheten, men uten vakt i helger eller på kveld.

Vi har et kompetent fagteam bestående av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås hos

Daglig leder Ranveig Klingsheim,

telefon: 56 57 04 04/ mob: 958 46 365

Søknadsfrist: 01.6.2020

Søknad med cv sendes til: stillinger@ravneberghaugen.no eller pr post.