20 % fast psykolog/ psykologspesialist- stilling

Ravneberghaugen søker etter en engasjert og dyktig psykolog / psykologspesialist med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet.

Ravneberghaugen satser på kompetanse- og fagutvikling innenfor tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Vårt fagteam består av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.

Søker har:

  • Klinisk erfaring som psykolog eller psykologspesialist
  • Erfaring og kompetanse innen: Kognitiv terapi, avspenningsteknikker og/ eller Mindfullness
  • God evne til kommunikasjon og samhandling
  • Personlige egenskaper som integritet, selvstendighet og utviklingsorientering
  • Interesse for tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling

Arbeidet vil bestå i pasientveiledning i forhold til livsmestring og motivasjon for livsstilsendringer både individuelt og i grupper. I tillegg vil arbeidet bestå i psykologfaglig veiledning/ undervisning og samarbeid innad i de tverrfaglige teamene.

Vi tilbyr:

  • Et inkluderende og stabilt arbeidsmiljø
  • Faglig og personlig utvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn i henhold til Virkes avtaleverk for spesialisthelsetjenesten

Nærmere informasjon om stillingen og Ravneberghaugen ved:

  • Daglig leder: Ranveig Klingsheim: 56570404 / mobil: 95846365

Søknad med CV sendes til Ravneberghaugen på: stillinger@ravneberghaugen.no  innen 6.8.2020.