Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: 3 uker
  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): 6 uker
  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): 5 uker
  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: 6 uker

Oppdatert 15.5.2018