Ventetider

  • Døgnpasienter fra sykehus: ingen ventetid – ledige plasser

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Aktiv): 12 uker

  • Døgnpasienter via fastleger og avtalespesialister (Løft): 5 uker

  • Dagrehabilitering via fastleger og avtalespesialister: ingen ventetid-ledige plasser

Oppdatert  10.08.2018